diumenge, de desembre 06, 2009

L’avaluació continuada, nou model docent

La integració de la URV al marc educatiu europeu està comportant una sèrie de canvis en el sistema docent. L’avaluació continuada n’és la característica principal. De moment, s’està treballant en aquest sentit i aquest curs és un període de transició. La Facultat de Lletres és capdavantera en aquesta transformació. El degà de la facultat ens ho ha explicat.

Aquest curs sembla que tot va molt de pressa pels estudiants de la Facultat de Lletres. Abans de que ens donem compte, ja haurem acabat el primer quadrimestre. I és que el 15 de gener ha d’estar tot enllestit per a ser qualificats. A més, els estudiants tenim la sensació que ens donen més feina que mai i ens hem d’implicar el cent per cent amb els estudis. Potser en part és així, però tot té la seva explicació.

La URV està travessant una sèrie de canvis com a conseqüència de la seva introducció a l'Espai Europeu d’Educació Superior. Amb el Pla Bolonya es pretén que les universitats que en formen part segueixin el model d’avaluació continuada. Aquesta forma de qualificació es defineix com la recollida sistemàtica d’informació rellevant, al llarg del curs, amb l’elaboració de diverses activitats (pràctiques, presentació de treballs, proves teòriques o participacions, per exemple). L’objectiu principal d’aquests sistema és eliminar l’examen final. Un examen on els alumnes havien de demostrar els coneixements adquirits durant tot el curs i s’ho jugaven tot a una sola carta.

John Style, degà de la Facultat de Lletres de la URV, creu que aquest nou model d’avaluació afavorirà a aquells alumnes amb un nivell més baix, mitjà, ja que el gran bloc de matèria que es dóna durant el quadrimestre “es divideix en trossos que resulten més assimilables”. D’aquesta manera, són més les persones que aproven. Per tant, es podria dir que hi haurà més aprovats però menys qualificats.

Al cap i a la fi, augmentar el nombre d’aprovats és el que es pretén aconseguir. Abans eren poques les persones que accedien o podien accedir a la universitat. En canvi, ara, el sistema s’ha obert. Cada vegada hi ha més alumnes a les universitats i, per tant, més llicenciats. Actualment, tenir una titulació de grau no és element distintiu. És necessari seguir la formació amb un màster o un doctorat per diferenciar-te de la resta. En definitiva, el nou pla d’estudi europeu afavoreix als alumnes l’entrada a estudis de nivell superior.